Vård och behandling

Det finns behandling för Pompes sjukdom i form av enzymersättning. Vänd dig till din läkare om du vill ha mera information om behandling av Pompes sjukdom
Dr. J.C. Pompe - Malattia di Pompe

Det kan vara svårt och ta tid att ställa diagnosen Pompes sjukdom. Det kan behövas undersökningar av flera läkare och många olika tester eftersom symtomen påverkar flera delar av kroppen. Ofta behöver läkarna utesluta de vanligare diagnoserna som har liknande symtom som Pompes sjukdom.

Pompes sygdom - symptomer og sygdomstegn

Symtom på Pompes sjukdom kan variera mycket, men vissa är vanligare än andra.