Symtom

Symtom på Pompes sjukdom kan variera mycket, men vissa är vanligare än andra.
Dr. J.C. Pompe - Malattia di Pompe

Att leva med Pompes sjukdom kan innebära både fysiska och känslomässiga utmaningar.

Patienterna bör veta att de inte är ensamma. Även om Pompes sjukdom är sällsynt, finns det aktiva patientgrupper och vårdpersonal i hela världen som kan hjälpa patienter hantera de utmaningar som det innebär att leva med denna sjukdom.

Även om varje erfarenhet alltid är unik, kan utbyte av erfarenheter mellan patienter och mellan vårdgivare ge både stöd och nya perspektiv.

Pompes sjukdom

Andra webbplatser

Länkar till webbplatser med mer information om att leva med Pompes sjukdom. 

Pompes sygdom - symptomer og sygdomstegn

Symtomen på Pompes sjukdom kan variera mycket, men vissa är vanligare än andra