Handläggning av Pompes sjukdom

Det finns behandling för Pompes sjukdom i många länder
Behandling av Pompes sjukdom

Behandlingen är enzymersättningsterapi (ERT) med alglukosidas alfa (Myozyme) som tillverkas av Sanofi Genzyme. Myozyme1 är indicerat för långvarig enzymersättningsterapi (ERT) till patienter med bekräftad diagnos på Pompes sjukdom (alfa-glukosidasbrist). Myozyme är indicerat för vuxna och pediatriska patienter i alla åldrar (se fass.se)

För mer information om Myozyme1, följ denna länk, eller kontakta din lokala Sanofi Genzyme-representant, tel: 08-634 50 00.

 

1) Minimitext: Myozyme® (alglukosidas alfa) pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg, RX, ej förmån, A16AB07. Indikation: för långvarig enzymersättningsterapi till patienter med bekräftad diagnos på Pompes sjukdom. Varningar och försiktighet: Infusionsrelaterade reaktioner kan förekomma, innan behandling inleds är det viktigt att läsa produktresumén på fass.se. Kontaktuppgifter: Myozyme tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: november 2018
 

 

Pompe Registry

Pomperegistret är en global resurs som sponsras av Sanofi Genzyme. Tanken är att registret ska förbättra förståelsen för hur symtom och progression varierar vid Pompes sjukdom.