Externa länkar

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

www.sallsyntadiagnoser.se

Scandinavian Association for Glycogen Storage Disease (Patientförening för familjer med glykogenos)

www.sagsd.org

Patientorganisation

International Pompe Association
c/o VSN, Luitenant Generaal van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn, The Netherlands
Phone +31(35)5480480
info@worldpompe.org
www.worldpompe.org

Socialstyrelsens information om Pompes sjukdom

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/pompessjukdom

Informationsfolder: Kort sammanfattning om Pompes sjukdom från Socialstyrelsen

 PDF icon Ovanliga diagnoser - Pompes sjukdom