Diagnosmetoder

Det kan vara svårt att ställa diagnosen Pompes sjukdom av flera skäl. För det första är sjukdomen så sällsynt att många läkare aldrig har stött på den tidigare och kanske inte tänker på den som en möjlig diagnos.
Pompes sygdom - symptomer og sygdomstegn

Dessutom är många av tecknen och symtomen vid Pompes sjukdom samma som vid andra sjukdomar, och det är lätt att tro att patienten har en annan, vanligare sjukdom. En annan svårighet är att Pompes sjukdom kan påverka olika delar av kroppen så att personer påverkas på olika sätt.

Pompes sjukdom

Andra webbplatser

Länkar till webbplatser med mer information om att leva med Pompes sjukdom. 

Pompes sjukdom

Symtomen kan variera mycket, men vissa är vanligare än andra.