Behandling och vårdteam

Det finns behandling för Pompes sjukdom i form av enzymersättning.

Vänd dig till din läkare om du vill ha mer information om behandling av Pompes sjukdom

Vårdteam

Pompes sjukdom kan påverka många olika delar av kroppen. Därför behövs det insatser från många olika medicinska specialister och experter på stödjande vård. Läkare inom olika medicinska områden kan delta i behandlingen av en person med Pompes sjukdom. Vissa läkare är experter på mer än en aspekt av sjukdomen, medan andra är inriktade på ett visst område:

  • Neurologer
  • Genetiker
  • Endokrinologer
  • Lungläkare
  • Hjärtläkare
  • Gastroenterologer
  • Barnläkare etc.

Vårdpersonal som ger stödjande vård

Den som har fått diagnosen Pompes sjukdom kan få träffa personer från många olika specialiteter inom vården för att få hjälp med att hantera sjukdomen och leva så normalt som möjligt:

Vårdpersonal som ger stödjande vård